Leady a cookies v praxi

Jak identifikovat návštěvníky vašeho webu pomocí Leady js kódu / pixelu?

Naším klientům se snažíme neustále pomáhat a informovat je nejen o novinkách ale i o legislativních opatřeních, které jim umožní využívat naše služby naplno. Proto přinášíme stručný návod, jak získat co nejvíce dat a zároveň být souladu se zákonem o elektronických komunikacích, který používání cookies a jiných obdobných technologií upravuje.

Abychom předešli pochybnostem – regulace se vztahuje na cookies jako takové, ale i na veškeré jiné technologie fungující na principu ukládání údajů a získávání údajů z koncového zařízení návštěvníka. Tedy, vše níže uvedené se vztahuje i na takové technologie.

V případě, že používáte Leady k identifikaci firemních návštěv, služby webového sledování, a podnikáte v EU nebo se alespoň vaši uživatelé nacházejí v EU, doporučujeme následující:

1. Informujte návštěvníky vaší domény o cookies, jenž webová stránka využívá.
2. Ujistěte se, že obdržíte platný souhlas návštěvníků vaší domény s používáním cookies. Bez souhlasu můžete používat pouze takové cookies, které jsou absolutně nezbytné pro fungování funkcí webu, které chce zákazník využít.
3. Informujte návštěvníky o tom, jak budete zpracovávat jejich osobní údaje, včetně údajů získaných prostřednictvím cookies.

Jak je možné získat potřebný souhlas s používáním cookies?
Pro lepší pochopení je postup možné rozdělit do tří částí:

První krok
Souhlas s používáním cookies

Nejčastější metodou, jak získat souhlas k používání cookies na zařízeních návštěvníků vašich webových stránek, je implementace tlačítka „Souhlasím“ do cookie banneru. Abyste ale naplnili požadavky právních předpisů, musíte návštěvníkům v cookie banneru zároveň umožnit, aby si vybrali, které cookies povolí, nebo aby všechny cookies odmítli.

Druhý krok
Informování o používaných cookies a jejich účelech
Pokud se chcete ujistit, že vaše služby jsou v souladu s platnými právními předpisy, měli byste udělat následující:

a. Zjistěte a zaznamenejte všechny cookies, které jsou nastaveny na vaší doméně, spolu s informacemi, co dělají a jak dlouho se uchovávají v zařízeních návštěvníků vašich webových stránek. Rozdělte je podle účelů na:

  • nezbytné – cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby prostřednictvím webu bylo možné návštěvníkovi poskytnout jím žádanou službu (typicky cookies, které „drží“ přihlášení uživatele nebo zboží v košíku v e-shopu); tyto jediné můžete používat i bez souhlasu návštěvníka,
  • analytické – cookies zaznamenávající návštěvnost a další analytické a statistické údaje,
  • preferenční – cookies, které přizpůsobí web na míru danému návštěvníkovi (např. nastavení jazyka),
  • marketingové – cookies sloužící k cílení reklamy.

Analytické, preferenční a marketingové cookies můžete používat jen poté, co k jejich použití návštěvník udělí souhlas (např. prostřednictvím cookie banneru).


b. Veškeré informace o cookies (název, účel a popis toho, co dělají, doba platnosti a zda je k jejich použití potřebný souhlas či nikoli) poskytněte přehledně a srozumitelně návštěvníkům Vašeho webu. Například v rámci zmíněného cookie banneru. Pro informování návštěvníků vaší domény o cookies, jenž jsou nastavena v rámci používání aplikace Leady, prosíme o vložení následujícího textu do vašich informací o používaných souborech cookies:

Name
Type
Description
Expiration
impd_gdpr_consent
Marketing
Registers user consents regarding the personal data.
365 days
leady_session_id
Marketing
Random number to track the user inside the visited website.
End of the session
c
Marketing
Third-party cookie set by leady.cz, random number tracking the user across websites.
Never

Třetí a poslední krok
Cookies Vám umožňují získat data pomocí získávání dat z koncových zařízení návštěvníků, příp. ukládáním dat na koncové zařízení návštěvníků. S takto získanými daty ale budete dále pracovat. Proto musíte Vaše návštěvníky informovat o tom, jak budete pracovat s jejich osobními údaji získanými prostřednictvím cookies. Například pomocí dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěným na Vaše webové stránky. Ujistěte se, že v dokumentu srozumitelně uvedete všechny informace vyžadované právními předpisy (zejm. články 13 a 14 GDPR).

V případě, že správně implementujete veškeré výše nastíněné kroky, budete připraveni úspěšně využívat Leady v souladu se zákonem o elektronických komunikacích (upravujícím používání cookies). Bez ohledu na to, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom vám poskytli co nejpřesnější a nejsprávnější informace a pokyny mějte prosím na paměti, že
plnou zodpovědnost za dodržování norem nese Vaše společnost, a proto Vás žádáme, abyste ve vaší společnosti provedli dvojitou interní kontrolu.

V případě, že byste se chtěli na cokoliv zeptat, neváhejte nás kontaktovat na info@leady.cz.