Napojení a integrace

Nabízíme několik možností, jak napojit systém Leady na další aplikace, systémy či služby.
Pro pokročilejší práci nabízíme API a klíč k exportům. Jedná se o další možnost, jak data z leadů integrovat do vlastních systémů, např. CRM či mailingovým nástrojů.