Export

V sekci Export  (1) lze exportovat výstupy za určité období do vybraného formátu.
V exportu naleznete detailní informace o firemní návštěvě, například IČ firmy, hlavní obor činnosti, region, obrat, počet zaměstnanců a přehled cest, které návštěva udělala.

Export filtru
Když si v sekci Návštěvy vytvoříte filtr nad návštěvami, v sekci Export se následně objeví možnost exportovat pouze data spadající do vytvořeného filtru (2).

Formát osoby
Formát OSOBY představuje CSV soubor, který obsahuje kromě klasických firemních návštěv i osoby. Navíc v tomto formátu naleznete i některé sloupečky navíc, které v běžném formátu nejsou – např. FILTRY, STATUS LEADŮ, ŠTÍTKY.