Export firem

Export firem lze provést v dlaždici Firmy. Vyfiltrujte si cílovou skupinu, kterou budete chtít exportovat. Jakmile budete mít filtr nastaven, klikněte na Seznam výsledků (1). Zobrazí se přehled firem, které odpovídají nastavenému filtru. Zde máte možnost výstupy zkontrolovat a případně se vrátit k filtru a dodatečně ho upravit.
Pokud s výsledky souhlasíte, můžete si buď seznam uložit (2) nebo ho rovnou exportovat (3).

Export
Pro export výstupů nabízíme několik variant a možností. V rámci vyfiltrovaného seznamu máte možnost odfiltrovat již historicky exportované výsledky (4) a případně i omezit počet záznamů k exportu (5).

Vybrat si můžete mezi čtyřmi druhy exportu (6) a dvěma formáty (7).
1. Základní – obsahuje všechny základní informace, které k subjektu evidujeme. Kromě základní informací jako je IČ, obrat, počet zaměstnanců nebo adresa, obsahuje tento soubor i obor činnosti, kontaktní údaje, jednatele a další.
2. Pobočky – obsahuje přehled poboček, které jsou evidované u vyfiltrovaných firem.
3. Finanční indikátory – kromě základních údajů o firmě, obsahuje navíc také finanční indikátory jako jsou – EBIT, EVA, Rating, ROE, pracovní kapitál, obrat zásob a další.
4. Účetní závěrky – obsahuje údaje z poslední účetní závěrky.