Altus Vario

Vario obsahuje propojení s marketingovou databází Merk, čímž zjednodušuje přístup ke komplexním informacím o všech firmách a živnostnících v ČR. Databáze obsahuje zásadní údaje o vývoji firmy a poskytuje seznam klíčových osobností firmy, včetně ověřených kontaktních údajů.

Detail firmy pomocí služby Merk otevřete prostřednictvím ovládacího prvku (obrázkového tlačítka) „Merk“ z detailu libovolného kontaktu v adresáři (obr. 1) – s výjimkou fyzických osob bez přiděleného IČ.

Detail záznamu Kontakt na kartě Obecné a dialog Registrace Merk
  • Při prvním dotazu na firmu se otevře registrační dialog (obr. 1), jehož pole jsou buď předvyplněná, nebo je třeba údaje zadat.
  • Klepněte na tlačítko Registrovat
  • Detail požadované firmy se otevře ve výchozím internetovém prohlížeči (obr. 2).
Ukázka výpisu informací o firmě Altus software z komerční databáze Merk

Změna autorizačního klíče Merk

  • Po úspěšné registraci, uskutečněné z detailu kontaktu, se do možností Varia zapíše autorizační řetězec. Tento řetězec je společný pro všechny firmy v aktuálním profilu Varia.
  • Autorizační řetězec lze v administraci služby Merk změnit. Zadání nového řetězce se provádí v možnostech agendy Adresář, tlačítkem v sekci Merk Nastavit autorizační klíč Merk (obr. 3).
Možnosti Altus Vario a nastavení autorizačního klíče Merk v agendě Adresář