API napojení

Merk obsahuje rychlé, spolehlivé a dobře popsané API, které vaše aplikace posune o mílové kroky dopředu.

Merk poskytuje rychlé, robustní, dobře popsané a hlavně spolehlivé API nad databází firem, která obsahuje všechny ekonomické subjekty v ČR a SR.

API na základě zadaného IČ, názvu firmy, nebo emailu doplní aktuální informace o firmách: ekonomické informace, obrat, počet zaměstnanců, zisk, ověřené kontakty, historické údaje, kontaktní osoby, rizikovost, a mnoho dalších údajů.

API je možné vyzkoušet po zadání API klíče (získat jej lze zdarma ZDE), na https://api.merk.cz/docs/, kde naleznete také kompletní dokumentaci.

POPIS JEDNOTLIVÝCH API:

Získání subjektu dle IČ

https://api.merk.cz/docs/#!/company/Companies_list

Po zadání jednoho IČ, vrátíme informace, které vážeme na IČ. Jedná se obrat, počet zaměstnanců, adresu, DIČ, kontaktní informace, jména kontaktních osob, sociální sítě, čísla účtu, negativní informace a mnoho dalších informací.

Získání informací k sadě IČ

https://api.merk.cz/docs/#!/company/Companies_mget

Vrátí informace k zadané sadě IČ. Slouží k hromadné aktualizaci či načtení dat, maximální počet je 500 IČ per jeden dotaz.

Účetní závěrky subjektu dle IČ

https://api.merk.cz/docs/#!/company/Financial_Statements_list

Merk obsahuje digitalizované účetní závěrky ze sbírky listin. Digitalizujeme Výkaz zisku a ztrát, aktiva a pasiva. Díky tomu lze získat účetní indikátory do vaší aplikace.

Finanční analýza dle IČ

https://api.merk.cz/docs/#!/company/Financial_Indicators_list

Na základě účetních závěrek počítáme mnoho ekonomických indikátoru jako je obrat, EBIT, EBITDA, stupeň likvidity a desítky dalších. Tyto indikátory svědčí o ekonomickém stavu podniku a jsou cenné pro další analýzu i pro rychlé posouzení finanční kondice.

Změnové API v subjektech dle data

https://api.merk.cz/docs/#!/company/Companies_Updates_list

Změnové API umožňuje sledování změn nad subjekty v ČR a SK. Je vhodné pro účely aktualizace, kdy není nutné aktualizovat všechny subjekty, ale pouze ty, u kterých jsme zaznamenali změnu.

Nově vzniklé subjekty dle data

https://api.merk.cz/docs/#!/company/Companies_New_list

Změnové API umožňuje sledování nově vzniklých subjektů v čase.

Našeptávač dle IČ / emailu

https://api.merk.cz/docs/#!/suggest/Suggest_list

API našeptá subjekty dle části názvy firmy, nebo dle emailu. Uživatel tak nemusí vyplňovat informace jako je název firmy, adresa, IČ, DIČ, číslo účtu a další informace. Merk pak doplní i další data jako je obrat firmy, ověřené kontakty, sociální profily a další. To se hodí zejména při registracích, nebo v CRM, ERP, účetních a dalších systémech, kde je nutné zadávat firemní data. Vstup je buď část názvu, nebo email, kdy firmu doplníme na základě domény. Součástí je i Javascript SDK.

 Hotová JS knihovna pro nasazení ve formulářích: https://github.com/impercz/merk-suggest-company-js.

Grafické zobrazení Osoby (Embed API) dle ID

https://api.merk.cz/docs/#!/embed/Embed_person

Podobně jako jsme schopni vložit iframe z aplikace Merk k firmě, jsme schopni vložit grafické zobrazení informací o živnostnících, jednatelích či dalších statutárech.

Čísleníky

https://api.merk.cz/docs/#!/enums/Enums_list

Zde naleznete jednotlivé číselníky k polím jako je obrat, počet zaměstnanců, právní forma obor a další.

Registrace

https://api.merk.cz/docs/#!/register-user

Pro partnery umožňujeme registrovat uživatele do aplikace Merk. Tedy zakládat jednotlivé uživatelské účty.

Zobrazní uložených Importů

https://api.merk.cz/docs/#!/sets/Saved_Sets_list

V aplikaci Merk lze importovat sadu vlastních IČ (https://www.merk.cz/core/sets/import/), toto API vrátí jejich seznam.

Stažení konkrétního Importu

https://api.merk.cz/docs/#!/sets/Saved_Set_List_list

Pokud uživatel importovat sadu vlastních IČ, zobrazí se na Dashboardu (https://www.merk.cz/dashboard/), API pak umožní stáhnout IČa, které import obsahoval.

Zobrazení uložených výběrů

https://api.merk.cz/docs/#!/sets/Saved_Searches_list

V databázi Merk uživatelé mohou dle mnoha parametrů vybírat skupiny firem (https://www.merk.cz/search/), které pak často chtějí importovat do dalších systémů jako jsou CRM, ERP a podobně. API vrátí seznam uložených výběrů daným uživatelem.

Stažení konkrétního výběru

https://api.merk.cz/docs/#!/sets/Saved_Search_List_list

Vrátí seznam IČ, které obsahuje konkrétní uložený výběr.

Uživatelský účet

https://api.merk.cz/docs/#!/subscriptions/Subscriptions_list

Informace o uživatelském účtu, limity, vyčerpané kvóty za jednotlivé regiony a podobně.

Grafické zobrazení Firmy (Embed API) dle IČ

https://api.merk.cz/docs/#!/embed/Embed_company

Umožňuje vložit iframe z aplikace Merk do další aplikace. Tedy na základě URL zobrazíme detail stránky daného subjektu např.:https://www.merk.cz/search/detail/cz-14915/ – stránka je připravena na vložení například na kartu zákazníka v CRM a podobně. To je vhodné, pokud chcete ve vaší aplikaci přehledně vizualizovat informace o firmě, pomocí grafů, časových os a podobně a nechcete programovat zobrazení. Grafiku jsme v některých případech přizpůsobit dané aplikaci, aby se tvářila jako její integrální součást.

Embed API

Příklady použití API

Našeptávač

Máte aplikaci, kde je třeba zadávat dodavatele, odběratele, zákazníky? Pak eliminujeme Vašim uživatelům 90% práce se zadáním nového subjektu díky našeptávači.

Není třeba zadat IČ, DIČ, ulici, město, čp, PSČ, obor, telefon, email, web, obrat, číslo účtu. Stačí první 3 písmena. Výsledek pak může být seřazen například dle velikosti firmy. Uživatel pak jen vybere odpovídající firmu a nemusí zadávat IČ a vy máte všechny potřebné informace.

Ukázka našeptávače názvu firmy.
Ukázka našeptávače názvu firmy.

 Hotová JS knihovna pro nasazení ve formulářích: https://github.com/impercz/merk-suggest-company-js.

Merk API – Chytrá Registrace

API, které odstraní většinu políček z registrace firemních uživatelů.

Vaši uživatelé už nebudou muset zadávat IČ, nebo vyplňovat DIČ, adresu firmy natož číslo účtu… Vy získáte navíc informace o obratu, oboru, počtu zaměstnanců a mnoho dalších informací o každé firmě v ČR i SR.

Jak to funguje:

  • Uživatel zadá e-mail, který pošlete na Merk API. Merk API zjistí, zda se jedná o freemail či e-mail patřící nějaké firmě.
  • Pokud email spárujeme s firmou, API vrátí IČ, DIČ, adresu, číslo účtu, obor, obrat, web a další informace, které lze předvyplnit do registračního formuláře. Šance je veliká, Merk je největší databází firem v ČR.
  • Pokud se párování nepodaří, nabídneme našeptávač viz. následující API. Uživatel zadá prvních několik písmen, potvrdí volbu a Merk API dodá veškeré další informace jako v minulém kroku.
Ukázka doplnění údajů dle emailu.
Ukázka doplnění údajů dle emailu.

Merk API – Doplnění informací k IČ

Řekněte nám IČ a my vám řekneme vše ostatní – doplníme obrat, počet zaměstnanců, kontaktní osoby a mnoho dalšího.

Doplníme vše a případně i další informace jako jsou kontaktní informace a datum jejich aktualizace, kontaktní osoby, oslovení, pohlaví, věk.

Merk API – Zobrazení detailu subjektu

Rozšíříme informace o firmě na novou úroveň díky infografice a detailním informacím o každé firmě v ČR a SR.

Je možné zobrazit náhled firmy, který jsme po dohodě schopni upravit do dalších rozměrů či barev. Detail firmy se pak tváří jako integrální součást CRM, ERP či jiných systému. Napojení je velmi snadné díky iFrame. Uživatel pak získá bez hledání přímo v systému informaci o obratu firmy, jejím zisku, vlastnících, zda firma roste či klesá a další infomrace.

Náhled zobrazení detailu subjektu.
Náhled zobrazení detailu subjektu.

Merk API – na míru

Potřebujete jiné API, které bude pracovat nad aktuální databází firem v ČR či SR, dejte nám vědět.